Επενδυτές

Επενδυτές
Η Eurobank FPS είναι κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάληψη διαχείρισης του στεγαστικού χαρτοφυλακίου Pillar αξίας 2 δισ. ευρώ
Γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
Μεγαλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα στην Ελλάδα