Επενδυτές

Επενδυτές
Η Eurobank FPS είναι κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πάνω από 23 δισ. ευρώ σε διαχείριση χαρτοφυλακίων
Πάνω από 6,5 δισ. ευρώ μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων
Γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα
Μεγαλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα στην Ελλάδα