GDPR – Προσωπικά Δεδομένα

GDPR – Προσωπικά Δεδομένα
Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία
Η Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με έδρα Κύπρου 17 και Αρχιμήδους 27, Μοσχάτο 18346, Αρ. ΓΕΜΗ 121602601000, (στο εξής «Eurobank FPS») σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων. 

Ποιοι φορείς αναθέτουν διαχείριση χαρτοφυλακίων στην Eurobank FPS

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Eurobank FPS διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτήν από τους ακόλουθους φορείς:
  • Εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που χορήγησαν τα δάνεια και τις πιστώσεις από τα οποία απορρέουν οι υπό διαχείριση απαιτήσεις, ή κατέστησαν δικαιούχοι των απαιτήσεων αυτών συνεπεία καθολικής ή ειδικής διαδοχής ή, τέλος, διαχειρίζονται τις απαιτήσεις αυτές στο πλαίσιο προγράμματος τιτλοποίησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 3156/2003. Στις περιπτώσεις αυτές, υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το αντίστοιχο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, η δε Eurobank FPS έχει την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.

    Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές η Eurobank FPS ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο ως προς την επεξεργασία των ακόλουθων: (1) των δεδομένων καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η Eurobank FPS για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με το Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, και (2) του αρχείου των απευθυνόμενων στην Eurobank FPS αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών.
  • Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 του ν. 3156/2003 (SPVs). Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο η Eurobank FPS όσο και οι εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων και οι εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Στοιχεία για τους φορείς και τα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η Eurobank FPS είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank FPS.
Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργεί η Eurobank FPS ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τα ως άνω.

1. Στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Eurobank FPS, εταιρεία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του N.4354/2015 που έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθμόν 220/2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 880/16.03.2017).

2. Ποιους αφορά το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης

Το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (οφειλέτες, συνοφειλέτες, συμπιστούχοι, εγγυητές κλπ.), οι οφειλές των οποίων περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η Eurobank FPS σύμφωνα με τοn N.4354/2015, κατόπιν ανάθεσής τους σε αυτήν από τους ως άνω φορείς, καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένα με τα πρόσωπα αυτά ή/και τις οφειλές τους φυσικά πρόσωπα (τρίτοι πάροχοι εξασφαλίσεων, μέλη οικογένειας, αντιπρόσωποι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, αντίκλητοι, άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, υπάλληλοι, νόμιμοι εκπρόσωποι και πραγματικοί δικαιούχοι οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα κλπ.). Σημειώνεται, πως σε περίπτωση που ο οφειλέτης (ή συνοφειλέτης, συμπιστούχος, εγγυητής κ.λπ.) είναι νομικό πρόσωπο, το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης απευθύνεται προς τους διαχειριστές, εκπροσώπους, εταίρους και όργανα διοίκησης αυτού, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία από τη Eurobank FPS  σε σχέση με την οφειλή του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται η Eurobank FPS.

3. Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζεται η Eurobank FPS και από πού τα συλλέγει

A. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Eurobank FPS

i)    Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο ταυτότητας και αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατήριο και αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.
ii)    Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ.
iii)    Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής σας κατάστασης: επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη σας, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λπ.
iv)    Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων (ενδεικτικά,  καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης ή αιτήσεις του Ν.3869/2010 ή του Ν.4469/2017 κ.λπ.), δεδομένα που αφορούν την πιστοληπτική σας ικανότητα (όπως οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις κ.λπ.), καθώς και δεδομένα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής σας συμπεριφοράς (credit scoring), από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
v)    Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και διαχείριση του δανείου ή της πίστωσης από όπου απορρέει η οφειλή σας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συμβατικών εγγράφων, του ιστορικού πληρωμών της οφειλής σας, καθώς και επιστολές ή εξώδικες επιστολές που έχουν ανταλλαγεί σχετικά με την οφειλή σας.
vi)    Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών), σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υποβαλλόμενων παραπόνων και αιτημάτων οφειλετών, καθώς και τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η Eurobank FPS για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με τον Ν.3758/2009, όπως ισχύει).
vii)    Ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, που συλλέγονται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις απευθείας από εσάς στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αριθμόν 195/1/29.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει), καθώς και επεξεργασίας και αξιολόγησης υποβαλλόμενων αιτημάτων ρύθμισης οφειλών και παραπόνων.
viii)    Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών υπηρεσιών της Eurobank FPS (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου [IP addresses], δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά [online] αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.
ix)    Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Eurobank FPS, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά τον νόμο σημάνσεις.

B. Πηγές από τις οποίες συλλέγει η Eurobank FPS τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Eurobank FPS συλλέγει τα ως άνω δεδομένα σας από τις ακόλουθες πηγές:
i)    Το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που χορήγησε το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή σας.
ii)    Τον φορέα που ανέθεσε στην Eurobank FPS τη διαχείριση της οφειλής σας.
iii)    Άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει.
iv)    Απευθείας από εσάς.
v)    Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με τα οποία τηρείτε πελατειακή σχέση για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
vi)    Δημόσια προσβάσιμες πηγές (ενδεικτικά, τηλεφωνικούς καταλόγους δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.).
vii)   Από τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας:210 3676700, ιστότοπος: www.tiresias.gr).
Σημειώνουμε πως για τα εν λόγω δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, καθώς και για την κατά το νόμο ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της:  www.tiresias.gr.
viii)    Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους.
ix)    Τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό σας ή σχετίζονται με εσάς.
Σημειώνουμε, πως σε περίπτωση που μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων αντικλήτων ή/και διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και οργάνων διοίκησης, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τα πρόσωπα αυτά για την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων και για την επεξεργασία τους από την Eurobank FPS, με παραπομπή τους στο παρόν Έντυπο Ενημέρωσης της Eurobank FPS, και να έχετε εξασφαλίσει την τυχόν απαιτούμενη συγκατάθεσή τους.

4. Γιατί συλλέγει η Eurobank FPS τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται

Η Eurobank FPS επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης της οφειλής σας σύμφωνα με τα άρθρα 1-3 του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει. Συγκεκριμένα, η Eurobank FPS επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους κάτωθι αναφερόμενους σκοπούς:

A. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

Η εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί, ειδικότερα, σκοπούς, όπως:
i)    Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαχείριση της οφειλής σας, στο πλαίσιο είτε της αρχικής σύμβασης δανείου ή πίστωσης είτε σχετικής σύμβασης ρύθμισης της οφειλής σας, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου τόσο της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης.
ii)    Τη διαχείριση της σύμβασης δανείου ή πίστωσης από όπου απορρέει η οφειλή σας που διαχειρίζεται η Eurobank FPS, καθώς και την κατάρτιση με εσάς, την εκτέλεση, διαχείριση και γενικά την ομαλή λειτουργία σύμβασης με αντικείμενο τη ρύθμιση της οφειλής σας και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων.
iii)    Tην παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής σας.
iv)    Tην αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από το δάνειο ή την πίστωση από όπου απορρέει η οφειλή σας που διαχειρίζεται η Eurobank FPS.
v)    Tην επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων από εσάς ποσών από το δάνειο ή την πίστωση που τελούν υπό τη διαχείριση της Eurobank FPS.
vi)    Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την οφειλή σας.

B. Για τη συμμόρφωση της Eurobank FPS με έννομες υποχρεώσεις της

Η Eurobank FPS θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που είναι αναγκαίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τις κάτωθι νομικές και εποπτικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται και οι οποίες απορρέουν από τον Ν.4354/2015 και την υπ’ αριθμόν 118/19.05.2017 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν:
i)    Το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει (ειδικότερα, Ν.3691/2008, υπ’ αριθμόν 281/5/17.03.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Οδηγία 2005/60/ΕΕ, Οδηγία 2015/849/ΕΕ, Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης, καθώς και όλες τις σχετικές πράξεις, αποφάσεις και εκτελεστικές εγκυκλίους οιασδήποτε αρμόδιας αρχής).
ii)    Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ’ αριθμόν 195/1/29.07.2016 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει, άρθρα 1 και 4 του Ν.4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και οιαδήποτε άλλη κανονιστική και εκτελεστική πράξη ή απόφαση, που εκδίδεται σε σχέση με τα ανωτέρω).
iii)    Την υπ’ αριθμόν 2501/2002 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις ενημέρωσης και γενικά προϋποθέσεις διαφάνειας συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων των οφειλετών.
iv)    Την υποβολή εποπτικών αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη διεξαγωγή ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
v)    Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο επιβάλλει την υποχρέωση καταγραφής του περιεχομένου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η Eurobank FPS για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
vi)    Την εν γένει συμμόρφωση της Eurobank FPS με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρμόδιων αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

Γ. Για σκοπούς έννομων συμφερόντων της Eurobank FPS

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Eurobank FPS και των εκάστοτε φορέων των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Eurobank FPS. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Eurobank FPS και των εκάστοτε φορέων των απαιτήσεων που διαχειρίζεται η Eurobank FPS υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Δ. Εφόσον έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον έχει ζητηθεί και ληφθεί η συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Ε. Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης

Η Eurobank FPS δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η Eurobank FPS δύναται να τα διαβιβάζει στους κάτωθι αποδέκτες:
i)    Στους αντίστοιχους φορείς των απαιτήσεων, όπως αυτοί εξειδικεύονται παραπάνω (στο προοίμιο του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης), ήτοι:
(1)    Πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
(2)    Εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1(β) του Ν.4354/2015, όπως ισχύει και εταιρείες ειδικού σκοπού στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων σύμφωνα με τα αρ. 10 και 14 του ν. 3156/2003 (SPVs).
Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας (στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.) που η Eurobank FPS (η ίδια ή μέσω τρίτων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία) συλλέγει από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές στο πλαίσιο διαχείρισης της οφειλής σας, αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι όλοι οι φορείς των απαιτήσεων που εκάστοτε διαχειρίζεται η Eurobank FPS.
ii)    Σε (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα στα οποία η Eurobank FPS αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε:
(1)    Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν.3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους, σε περίπτωση που η οφειλή σας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
(2)    Παρόχους υπηρεσιών (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τρίτους) οι οποίες διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, πάροχοι υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής περιοδικών ενημερώσεων (statements) και γραπτών επικοινωνιών, για τον σκοπό της πραγματοποίησης πληρωμών έναντι της οφειλής σας, καθώς και σε παρόχους λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών των δραστηριοτήτων της Eurobank FPS κατά τη διαχείριση της οφειλής σας (συνεργαζόμενα δίκτυα εξυπηρέτησης, παραλαβή και επεξεργασία αιτημάτων, παροχή υπηρεσιών εσωτερικής υποστήριξης κλπ.).
(4)    Παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα εκάστοτε υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια απαιτήσεων και άλλους επαγγελματίες συμβούλους.
(5)    Δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους και αρμόδια δικαστήρια.
(6)    Παρόχους ελεγκτικών και λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών (ενδεικτικά, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.).
iii)    Σε άλλες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1(α) του Ν.4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει.

iv)    Σε υποκατάστατους της Eurobank FPS ως διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ. 14 του ν. 3156/2003.

v)    Σε θεματοφύλακες ασφαλειών (security trustees) σε περίπτωση διαχείρισης τιτλοποιημένων απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 του ν. 3156/2003, καθώς και σε ομολογιούχους ή/και σε εκπροσώπους αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 3156/2003.
vi)    Στην Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες εποπτικές, κρατικές, διοικητικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί o έλεγχος ή η εποπτεία των δραστηριοτήτων της Eurobank FPS στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

vii)   Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως προς τα δεδομένα που αφορούν στα τηρούμενα από αυτήν αρχεία (καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.λπ.), για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και για τους σκοπούς του αρχείου “Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων” (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο διαδικτυακό τόπο της ως άνω εταιρείας (www.tiresias.gr), όπου  βρίσκεται αναρτημένη η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως υπεύθυνη επεξεργασίας.

viii)    Στους υπαλλήλους της Eurobank FPS, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

ix)    Στην Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ και σε Εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ του χρηματοδοτικού τομέα, στον οποίο ανήκει η Eurobank FPS, για σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Η Eurobank FPS δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση αυτή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Eurobank FPS, δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι:
i)    διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα, ή
ii)    έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τον νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον:
i)    έχετε παράσχει στην Eurobank FPS την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας, ή
ii)    η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με την Eurobank FPS, όπως για την εκτέλεση εντολών σας, ή
iii)    η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Eurobank FPS, ή 
iv)    υπάρχει σχετική υποχρέωση της Eurobank FPS από διάταξη νόμου ή διακρατική σύμβαση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, η Eurobank FPS ενδέχεται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Εurobank FPS τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα διαχείρισης της οφειλής σας, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ανάθεσης με τον αντίστοιχο φορέα, και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε κάθε δε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης σας.
Ειδικά σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας σας με την Eurobank FPS ή/και τον αντίστοιχο φορέα της απαίτησης ή  σχετικής διοικητικής διαφοράς, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Τέλος, η Eurobank FPS τηρεί κάθε καταγεγραμμένη τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει), θα τηρείται για ένα (1) έτος.

8. Τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι της Eurobank FPS

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
i)    Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία τους (προέλευση δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας αυτών, κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων).
ii)    Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ανακριβών στοιχείων ή σε περίπτωση ανάγκης συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
iii)    Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Eurobank FPS ή τρίτου.
iv)    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή η Eurobank FPS δεν χρειάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς επεξεργασίας, ή έχετε ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της Eurobank FPS υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.
v)    Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε.
vi)    Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
i)    Τα δικαιώματά σας εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας και διαγραφής (παραπάνω υπό iii, iv και v, αντίστοιχα) ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
ii)    Η Eurobank FPS έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (παραπάνω υπό iv και v, αντίστοιχα), εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων της Eurobank FPS ή των αντίστοιχων φορέων των απαιτήσεων, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Eurobank FPS.
iii)    Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (παραπάνω υπό vi) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Eurobank FPS, η οποία (διαγραφή) τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
iv)    Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη εκτελεσθεί.
v)    Στις περιπτώσεις που η Eurobank FPS διαχειρίζεται απαιτήσεις κατ’ ανάθεση από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, η Eurobank FPS είναι αρμόδια να σας απαντήσει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποκλειστικά και μόνο σε αιτήματα που σχετίζονται: α) με δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιεί η Eurobank FPS για σκοπούς ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, σύμφωνα με τον Ν.3758/2009, όπως ισχύει, και β) με το αρχείο των απευθυνόμενων στην Eurobank FPS αιτημάτων και παραπόνων σας. Για κάθε άλλο ζήτημα θα πρέπει να απευθύνεστε στο αντίστοιχο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εurobank FPS

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Διαχείρισης Παραπόνων της Eurobank FPS, Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].
Η Eurobank FPS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εύλογη κρίση της Eurobank FPS, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Eurobank FPS θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος.
Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Eurobank FPS δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα υποβληθέντα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Eurobank FPS δύναται είτε να επιβάλλει στον οφειλέτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Eurobank FPS

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Eurobank FPS για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, 18346 Μοσχάτο, Αττική ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

11. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

12. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Eurobank FPS εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, απώλεια, αλλοίωση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή φθορά, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

13. Ενημέρωση και τροποποίηση του παρόντος Εντύπου Ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η Eurobank FPS, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί το παρόν Έντυπο Ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιημένο θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank FPS.
Τελευταία ενημέρωση του Εντύπου Ενημέρωσης: 11.07.2019
Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679), κάθε τυχόν άλλη προγενέστερη ενημέρωσή σας από την Eurobank FPS για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.